Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne

  • badanie i analiza jakości energii
  • lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych
  • pomiary elektryczne instalacji przemysłowych i oświetleniowych
  • badania i pomiary farm fotowoltaicznych
  • pełna diagnostyka kabli energetycznych nN i SN – próba napięciowa, badanie rezystencji izolacji