Generalne Wykonawstwo

Generalne Wykonawstwo

  • kompleksowa budowa hali i obiektów o charakterze przemysłowym i kubaturowym
  • obiekty magazynowe
  • hale produkcyjne, hale usługowe: warsztaty, hangary
  • obiekty użyteczności publicznej, budynki socjalno-biurowe