Automatyka

Automatyka

Działalność usługowa ElBudz obejmuje szeroki zakres prac związanych z automatyzacją przemysłową. Głównym obszarem prac zleconych są usługi związane z modernizacją stanowisk produkcyjnych w istniejących już układach oraz zadania związane z optymalizacją procesów produkcji. Oferta w zakresie usług inżynieryjnych obejmuje:

 • opracowanie koncepcji,
 • projekty instalacji,
 • programowanie systemów PLC i SCADA,
 • nadzory, i uruchomienia,
 • kontrola kosztów,
 • weryfikacja projektów i rozwiązań,
 • konsultacje.

Posiadamy również możliwości techniczne do wykonania:

 • instalacji prądowych i sygnałowych automatyki przemysłowej,
 • budowy, modernizacji, prefabrykacji i obszywania szaf sterowniczych i dystrybucyjnych,
 • konserwacji i rozbudowy urządzeń sterowniczych,

W ramach naszych usług realizujemy również serwis obejmujący:

 • naprawy systemów sterowania maszyn.
 • lokalizacja uszkodzeń, diagnostykę układów sterowania i automatyki,
 • opomiarowanie procesów.