Energia Odnawialna

Elektrownie Wiatrowe

 • budowa linii elektroenergetycznych WN, SN, nN
 • budowa stacji GPO i GPZ
 • montaż i uruchomienie stacji kompensacyjnych i rozdzielczych
 • wykonanie kanalizacji światłowodowej
 • montaż instalacji uziemiającej turbiny wiatrowej
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej

Elektrownie fotowoltaiczne

 • kafarowanie i montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne
 • montaż modułów i okablowanie między panelami
 • wykonanie okablowania DC
 • wykonanie okablowania AC
 • montaż i uruchomienie stacji transforamtorowej
 • budowa linii kablowej SN wraz z przyłączem do linii napowietrznej
 • wykonanie systemu uziemiającego
 • wykonanie pomiarów i rozruchu
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej